Machineverhuur H. Spruijt B.V.

Transport & Materieel voor alle werken van groot tot klein

Machineverhuur H. Spruijt B.V. beschikt over een modern en uitgebreid machinepark met machines van klein tot groot, die worden bediend door uitermate ervaren en gemotiveerde vakmensen. Ook in het transportwerk zijn wij sterk vertegenwoordigd, zowel over de weg als in het terrein. Materieel nodig voor al mogelijk grondwerk, van verticuteermachines tot shovels, van tractors tot graafmachines — U kunt bij H. Spruijt terecht voor de juiste machine, met de juiste vakmensen achter het stuur.

Natuurlijk kunnen wij ook het werken en het transporteren op of over het water voor u verzorgen, met onze koppelbare pontons. Ook voor grond en grind afvoeren kunt u bij HSpruijt terecht.

Kortom: Voor werken van klein tot groot moet u bij Spruijt zijn! Bekijk hieronder onze video’s!
Video 1
Video 2

klik hier voor het volledig materieel overzicht

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met de betreffende afdeling. Of neem vrijblijvend contact met ons op.

HSPRUIJT transport

Machineverhuur H. Spruijt BV vind het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (People, Planet, Profit).

Dit wil zeggen, op een rendabele manier werken met aandacht voor mens en milieu.

Machineverhuur H. Spruijt BV is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede voor verantwoordelijk zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor ons milieu hebben er toe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van beide werkmaatschappijen en onze samenleving als geheel.

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2014 besloten om mee te doen aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Per 08-01-2015 zijn wij gecertificeerd conform het handboek CO2-prestatieladder 3.0 niveau 3.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Maak hiervoor gebruik van ons contactformulier.